Kundeservice / Hvad du må og ikke må

Hvad du må og ikke må

Når du handler på nettet, må du som udgangspunkt pakke varen ud og undersøge den, på samme måde som ved et køb i en almindelig fysisk butik. Hvis varen er ubeskadiget, skal du have alle dine penge retur ved fortrydelse.

Som udgangspunkt skal varen fremstå som ny ved tilbageleveringen og kunne sælges videre til en anden kunde. Du må dog pakke den ud, undersøge den og vurdere dens egenskaber.

Du må fx prøve et stykke tøj, men ikke have det på til en fest. Du må pakke printeren ud og undersøge den, men du må ikke printe på den. Du må folde sengetøjet ud, men ikke sove i det. Du må godt prøve WonderHip, men kun hvis du haver vanlig undertøj under.

Hvis varen bærer præg af at have været brugt ud over det eller er blevet skadet, mister du ikke din fortrydelsesret af den grund, men du må forvente at skulle betale for værdiforringelsen.

Er varen værdiløs, er du ikke berettiget til at få dine penge tilbage. Du må derfor overveje, om du vil benytte din fortrydelsesret i den situation. Det er sælgeren, der vurderer varens mulige værdiforringelse.

Du skal kun betale for værdiforringelsen, hvis du klart og tydeligt er blevet gjort opmærksom på fortrydelsesretten og betingelserne for fortrydelse på et såkaldt varigt medium.

Returforsendelse

Når du fortryder et køb, er du ansvarlig for varen, indtil den når retur til sælgeren. Det betyder, at du må forvente at komme til at betale, hvis varen bliver skadet eller forsvinder under transporten tilbage til sælgeren.

Oplysninger du skal have

Du skal have oplysninger om din fortrydelsesret og vilkårene for at benytte fortrydelsesretten. Fx skal du have oplyst, om du vil miste fortrydelsesretten, hvis du bryder en forsegling. Du skal også have oplyst, at du skal betale for en eventuel værdiforringelse af varen.

 
Sitz ApS | CVR: 33777477 | Kildegade 26, 8700 Horsens - Denmark | Tlf.: +45 2917 9927